Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài 37.1, 37.2, 37.3, 37.4, 37.5, 37.6, 37.7 trang 110 Sách bài tập (SBT) Vật Lí 12

Bình chọn:
4 trên 2 phiếu

Trong quá trình phóng xạ của một chất, số hạt nhân phóng xạ

37.1.  Trong quá trình phóng xạ của một chất, số hạt nhân phóng xạ

A. giảm đều theo thời gian.

B. giảm theo đường hypebol.

C. không giảm.

D. giảm theo quy luật hàm số mũ.

37.2. Giữa hằng số phân rã \(\lambda\) và chu kì bán rã T có mối liên hệ là :      

A. \(\lambda  = {{const} \over T}\)                              B.  \(\lambda  ={ ln 2 \over T}\)       

C. \(\lambda  = {{const} \over\sqrt T}\)                              D.  \(\lambda  = {{const} \over T^2}\)                      

37.3. Hãy chỉ ra phát biểu sai.

Trong các phản ứng hạt nhân có sự bảo toàn

A. động năng.                                           B. động lượng,

C. năng lượng toàn phần.                      D. điện tích.

37.4. Trong phóng xạ \(\alpha\), so với hạt nhân mẹ thì hạt nhân con ở vị trí nào ?

A. Tiến 1 ô                           B. Tiến 2 ô.            

C. Lùi 1 ô                             D. Lùi 2 ô

37.5. Hãy chọn phát biểu đúng.

Hạt nhân \({}_6^{14}C\) phóng xạ \(\beta ^-\) . Hạt nhân con sinh ra là

A. 5p và 6n.                         B. 6p và 7n          

C. 7p và 7n.                         D. 7p và 6n.

37.6. Hạt nhân \({}_{88}^{226}Ra\) biến đổi thành hạt nhân \({}_{86}^{222}Rn\) do phóng xạ

A. \(\beta ^+\).                  B. \(\alpha\) và \(\beta ^-\)                C. \(\alpha\)                      D. \(\beta ^-\) .

37.7.Hạt nhân \({}_{{Z_1}}^{{A_1}}X\)phóng xạ và biến thành hạt nhân \({}_{{Z_2}}^{{A_2}}Y\) bền. Coi khối lư của hạt nhân X, Y bằng số khối của chúng, tính theo đơn vị u. Biết ch phóng xạ \({}_{{Z_1}}^{{A_1}}X\)có chu kì bán rã T. Ban đầu có một khối lượng chất \({}_{{Z_1}}^{{A_1}}X\)sau 2 chu kì bán rã thì tỉ số khối lượng của chất Y và khối lượng của chất X là :

A. \(4{{{A_1}} \over {{A_2}}}\)                 B.   \(3{{{A_2}} \over {{A_1}}}\)                C.  \(4{{{A_2}} \over {{A_1}}}\)                  D.  \(3{{{A_1}} \over {{A_2}}}\)

Đáp án:

37.1 37.2 37.3 37.4 37.5 37.6 37.7
D B A D C C B

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Vật lí 12 - Xem ngay

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Bài viết liên quan