Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải bài 4 trang 23 Sách bài tập (SBT) Toán lớp 6 - Chân trời sáng tạo

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Có thể xếp đội quân gồm 13579 người thành đội hình chữ nhật mỗi hàng 9 người được không?

Câu hỏi:

Có thể xếp đội quân gồm 13579 người thành đội hình chữ nhật mỗi hàng 9 người được không?

Phương pháp: 

Căn cứ vào dấu hiệu chia hết cho 9 (tổng các chữ số) để kiểm tra 13579 có chia hết cho 9 không.

Lời giải:

Xếp đội quân gồm 13579 thành hình chữ nhật mỗi hàng 9 người nghĩa là xét xem 13579 có chia hết cho 9 hay không?

Ta có: 1 + 3 + 5 + 7 + 9 = 25 không chia hết cho 9 nên 13579 không chia hết cho 9.

Vì vậy không thể xếp đội quân gồm 13579 người thành đội hình chữ nhật mỗi hàng 9 người.

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan