Loigiaihay.com 2020

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài 4 trang 73 Sách bài tập (SBT) Sinh 11 - Bài tập có lời giải

Bình chọn:
4 trên 2 phiếu

Hoocmôn thực vật là gì ? Nêu các đặc điểm chung của chúng.

Hoocmôn thực vật là gì ? Nêu các đặc điểm chung của chúng.

Lời giải

Hoocmôn thực vật là các chất hữu cơ do bản thân cơ thể tiết ra có tác dụng điều hoà hoạt động giữa các phần khác nhau trong cây.

Đặc điểm chung :

- Là các hợp chất hữu cơ được tạo nên trong một phần của cơ thể và di chuyển đến các phần khác, tại đó gây ra các hiện tượng kích thích hay ức chế sinh trưởng.

- Với nồng độ rất thấp có thể gây những biến đổi lớn trong cơ thể.

- Trong cây, hoocmôn thực vật di chuyển trong mạch gỗ và mạch rây.

- Hoocmôn thực vật có tính chuyên hoá thấp hơn nhiều so với hoocmôn động vật bậc cao.

- Khác biệt với enzim là chất xúc tác cho một phản ứng sinh hoá, hoocmôn hoạt hoá cả một chương trình phát sinh hình thái như kích thích hạt và chồi nảy mầm (gồm rất nhiều quá trình và nhiều phản ứng hoá sinh)

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Sinh 11 - Xem ngay

>>KHOÁ NỀN TẢNG LỚP 12 DÀNH CHO 2K4 NĂM 2022 học sớm chiếm lợi thế luyện thi TN THPT & ĐH

Bài viết liên quan