Loigiaihay.com 2020

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài 4.16 trang 48 Sách bài tập Vật lí 10 Nâng cao

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Một người nâng một vật nặng 300N lên độ cao 2m trong 6s

Một người nâng một vật nặng 300N lên độ cao 2m trong 6s. Trong khi đó, một thang máy đưa một khối lượng nặng 3000N lên độ cao 10m trong 4s. Hãy so sánh công, công suất của người và máy đã thực hiện.

Giải:

Công của người : \(300.2=600\,J\), của máy: \(3000.10=30000J.\)

Công suất của người: \(600:6=100W\), của máy : \(30000:4=7500W\).

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan