Loigiaihay.com 2021

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài 4.35 trang 51 Sách bài tập Vật lí 10 Nâng cao

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Một vành kim loại hình tròn được treo lên tường vào một thanh đỡ T

Một vành kim loại hình tròn được treo lên tường vào một thanh đỡ T (Hình 4.8). Vành được coi là đồng chất và có khối lượng m=800g với đường kính D=40 cm.

a) Tìm thế năng trọng trường của vành, nếu chọn mức không của thế năng tại điểm treo.

b) Xác định độ biến thiên thế năng khi quay vành một góc \({30^0}\) quanh điểm treo. Vành luôn ở trong mặt phẳng thẳng đứng.

 

Giải:

a) Thế năng trọng trường của vành là:

\({{\text{W}}_t} = \dfrac{1}{2}mgz = \dfrac{1}{2}.0,8.9,8.( - 0,4) \)\(\,=  - 1,568J\)

b) Thế năng tăng 0,21J. Thế năng của vành được xác định bằng thế năng tại vị trí trọng tâm của vành.

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan