Loigiaihay.com 2020

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài 4.37 trang 51 Sách bài tập Vật lí 10 Nâng cao

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Một tấm gỗ hình hộp có kích thước như sau :

Một tấm gỗ hình hộp có kích thước như sau :

Dài L= 1,8 m, rộng l=0,5 m, dày d=4cm.

a) Biết khối lượng riêng của gỗ \(\rho  = 0,8g/c{m^3}\).Tính khối lượng của tấm gỗ.

b) Một người thợ nhấc tấm gỗ đang ở vị trí dựng thẳng đứng và nâng nó lên tới độ cao h= 2m ở tư thế nằm ngang (Hình 4.10). Thế năng trọng trường của tấm gỗ tăng hay giảm một lượng bằng bao nhiêu ?

 

Giải:

a) Đổi đơn vị : \(\rho  = 0,8g/c{m^3} = 0,8{{{{10}^{ - 3}}} \over {{{10}^{ - 6}}}} = 800kg/{m^3}\)

Khối lượng của tấm gỗ là :

\(m = \rho V = 800.1,8.0,5.0,04 = 28,8kg\)

b) Trọng tâm được nâng thêm độ cao :

\(\Delta h = h + {l \over 2} - {L \over 2} = 1,35m\)

Độ tăng thế năng :

\(\Delta {{\rm{W}}_t} = mg\Delta h = 28,8.9,8.1,35\)\(\, = 381J\)

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan