Loigiaihay.com 2021

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài 4.42 trang 53 Sách bài tập Vật lí 10 Nâng cao

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Từ độ cao h, ném một vật khối lượng m

Từ độ cao h, ném một vật khối lượng m với vận tốc v0 hợp với phương ngang góc \(\alpha \). Vận tốc của vật khi chạm đất phụ thuộc những yếu tố nào ?

A. Chỉ phụ thuộc vào h và m.

B. Phụ thuộc vào v0, h và \(\alpha \).

C. Chỉ phụ thuộc vào v0 và h.

D. Phụ thuộc vào cả 4  yếu tố h, m, v0 và \(\alpha \).

Giải:

Đáp án C đúng.

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan