Loigiaihay.com 2020

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài 4.44 trang 53 Sách bài tập Vật lí 10 Nâng cao

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Một con chim có khối lượng 52 g

Một con chim có khối lượng 52 g đậu trên một cái giá treo khối lượng 150 g (Hình 4.11). Chim bắt đầu vỗ cánh bay ngang với vận tốc 2 m/s. Hỏi giá treo chuyển động như thế nào và được nâng thêm một độ cao bao nhiêu so với vị trí ban đầu ? Lấy g=10 m/s2.

 

Giải:

Áp dụng định luật bảo toàn động lượng để tìm vận tốc của giá treo ( có hướng ngược với hướng bay của con chim ). Áp dụng tiếp định luật bảo toàn cơ năng, động năng chuyển thành thế năng, từ đó suy ra độ cao mà giá treo được nâng lên : h=2,4 cm.

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan