Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài 4.49 trang 45 Sách bài tập (SBT) Hóa học 10

Bình chọn:
4 trên 2 phiếu

Một dung dịch X có chứa 46,5 gam hỗn hợp NaCl, MgCl2, ZnCl2 phản ứng vừa đủ với dung dịch AgNO3, thu được 114,8 gam kết tủa và dung dịch Y. Tính khối lượng muối trong dung dịch Y.

Một dung dịch X có chứa 46,5 gam hỗn hợp \(NaCl, MgCl_2, ZnCl_2\) phản ứng vừa đủ với dung dịch \(AgNO_3\), thu được 114,8 gam kết tủa và dung dịch Y. Tính khối lượng muối trong dung dịch Y.

Lời giải:

\(Ag^+ + Cl^- \) →AgCl                         →\(n_{AgNO_3}=0,8 mol\). Áp dụng ĐL BTKL:

0,8                     ← 0,8                                    \(m_X +m_{ AgNO_3}=m_{kết\, tủa}+m_{muối\, Y}\)

                                                                        \(m_{muối\, Y}=46,5+0,8.170-114,8=67,7 (gam)\)

Sachbaitap.com

Xem lời giải SGK - Hóa 10 - Xem ngay

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan