Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài 4,5,6,7 trang 78 Sách bài tập (SBT) GDCD 8

Bình chọn:
4 trên 2 phiếu

Hiến pháp là văn bản có hiệu lực pháp lí cao nhất trong hệ thống pháp luật Việt Nam.

Bài 4: Theo em, khẳng định nào sau đây là đúng ?

A. Hiến pháp là văn bản có hiệu lực pháp lí cao nhất trong hệ thống pháp luật Việt Nam.

B. Hiến pháp là một trong những văn bản có hiệu lực pháp lí cao nhất trong hệ thống pháp luật Việt Nam.

C. Hiến pháp là văn bản có hiệu lực đầy đủ nhất trong hộ thống pháp luật Việt Nam.

D. Hiến pháp là đạo luật được áp dụng triệt để nhất.

Bài 5: Những ý kiến nào sau đây là đúng quy định của pháp luật ?

A. Chỉ có Quốc hội mới có quyền ban hành và sửa đổi Hiến pháp.

B. Các cơ quan nhà nước ở Trung ương cũng có quyền ban hành và sửa đổi Hiến pháp.

C. Chỉ có các cơ quan nhà nước ở Trung ương mới có quyền góp ý kiến vào dự thảo Hiến pháp khi Nhà nước trưng cầu dân ý.

D. Mọi công dân đều có quyền góp ý kiến vào dự thảo Hiến pháp khi Nhà nước trưng cầu dân ý.

E. Chỉ công dân từ 18 tuổi trở lên mới có quyền góp ý kiến vào dự thảo Hiến pháp khi được trưng cầu.

Bài 6: Hiến pháp bao gồm những nội dung cơ bản nào ?

(Lựa chọn các câu trả lời đúng)

A. Chế độ chính trị, chế độ kinh tế, văn hoá, giáo dục, khoa học và công nghệ.

B. Tổ chức bộ máy nhà nước,

c. Xử phạt vi phạm hành chính.

D. Quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân.

E. Các mức thuế đối với người sản xuất kinh doanh.

Bài 7: Từ ngày thành lập đến nay, Nhà nước ta đã ban hành năm bản Hiến pháp, đó là. (Lựa chọn các câu trả lời đúng)

A. Hiến pháp năm 1946 ;

B. Hiến pháp năm 1959 ;

C. Hiến pháp năm 1980 ;

D. Hiến pháp năm 1992 ;

E. Hiến pháp năm 2000 ;

G.Hiến pháp năm 2013.

Trả lời  

Câu

Đáp án

Bài 4

A

Bài 5

A, D

Bài 6  A, B, D
Bài 7  A, B, C, D, G

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - GDCD 8 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan