Loigiaihay.com 2020

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài 4.7 trang 47 Sách bài tập Vật lí 10 Nâng cao

Bình chọn:
3.7 trên 9 phiếu

Một prôtôn có khối lượng mp=1,67.10-27 kg

Một prôtôn có khối lượng mp=1,67.10-27 kg chuyển động với vận tốc vp=1.107 m/s tới va chạm vào hạt nhân heli (thường gọi là hạt α) đang nằm yên . Sau va chạm , proton giật lùi với vận tốc v=6.106m/s còn hạt α bay về phía với vận tốc vα=6.106m/s còn hạt α bay về phía trước với vận tốc vα=4.106m/s. Tìm khối lượng của hạt α.

Giải:

Áp dụng định luật bảo toàn động lượng cho hệ kín gồm prôtôn và hạt \(\alpha \), ta có :

\(\eqalign{  & {m_p}{v_p} =  - {m_p}v_p' + {m_\alpha }{v_\alpha }  \cr  & {m_\alpha } = {{{m_p}({v_p} + v_p')} \over {{v_\alpha }}}\cr&\;\;\;\;\;\;\; = {{1,{{67.10}^{ - 27}}.1,{{6.10}^7}} \over {{{4.10}^6}}} \cr&\;\;\;\;\;\;\;= 6,{68.10^{ - 27}}kg \cr} \)

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan