Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải Bài 5: Giọt nước và biển lớn trang 13 Vở bài tập Tiếng Việt lớp 2 tập 2 - Kết nối tri thức

Bình chọn:
4.1 trên 19 phiếu

Câu 1, 2, 3, 4 trang 13 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 2 tập 2 - Kết nối tri thức với cuộc sống - Bài 5: Giọt nước và biển lớn. Đóng vai biển, viết một câu để cảm ơn giọt nước.

Câu 1 trang 13 VBT Tiếng Việt 2 tập 2 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Câu hỏi:

Viết tên các sự vật được nhắc đến trong bài thơ.

Phương pháp:

Em đọc lại bài đọc trong sách giáo khoa và tìm tên các sự vật.

Trả lời:

Mưa, suối nhỏ, bãi cỏ, chân đồi, suối, sông, biển, giọt nước.

Câu 2 trang 13 VBT Tiếng Việt 2 tập 2 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Câu hỏi:

Đánh dấu ✔ vào ô trống trước đáp án đúng về hành trình giọt nước đi ra biển.

☐ giọt nước – sông – biển – suối

☐ giọt nước – suối – sông – biển

☐ giọt nước – biển – sông – suối

Phương pháp:

Em đọc bài thơ để biết hành trình giọt nước đi ra biển và chọn đáp án đúng.

Trả lời:

☐ giọt nước – sông – biển – suối

☑ giọt nước – suối – sông – biển

☐ giọt nước – biển – sông – suối

Câu 3 trang 13 VBT Tiếng Việt 2 tập 2 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Câu hỏi:

Đóng vai biển, viết một câu để cảm ơn giọt nước.

Phương pháp:

Nếu là biển, em muốn nói gì để cảm ơn giọt nước?

Trả lời:

- Tớ cảm ơn giọt nước rất nhiều!

- Cảm ơn giọt nước vì đã tạo nên tớ.

- Nhờ có cậu mà mới có tớ. Cảm ơn giọt nước nhé!

Câu 4 trang 13 VBT Tiếng Việt 2 tập 2 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Câu hỏi:

Viết 1 – 2 câu về bác đom đóm già trong câu chuyện Chiếc đèn lồng.

Phương pháp:

Em dựa vào câu chuyện Chiếc đèn lồng để viết.

Trả lời:

Bác đom đóm già trong câu chuyện Chiếc đèn lồng là một người tốt bụng.

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan