Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải bài 5 trang 29 Sách bài tập (SBT) Toán lớp 6 - Chân trời sáng tạo

Bình chọn:
3.8 trên 6 phiếu

a) Viết mỗi số sau thành tổng của hai số nguyên tố: 16; 18; 20; b) Viết 15 thành tổng của 3 số nguyên tố.

Câu hỏi:

a) Viết mỗi số sau thành tổng của hai số nguyên tố: 16; 18; 20.

b) Viết 15 thành tổng của 3 số nguyên tố.

Phương pháp:

Tra các số trong bảng số nguyên tố (nhỏ hơn 1000) trang 47 SGK Toán 6 – Chân trời sáng tạo

a) Chọn 2 số trong bảng sao cho tổng của chúng bằng số đã cho.

b) Tìm 3 số trong bảng sao cho tổng của chúng bằng 15.

Lời giải:

a) Ta có: 16 = 5 + 11 = 3 + 13;

18 = 5 + 13 = 7 + 11 ;

20 = 3 + 17 = 7 + 13

b) Ta có: 15 = 3 + 5 + 7

 

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan