Loigiaihay.com 2021

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài 5.13 trang 61 Sách bài tập Vật lí 10 Nâng cao

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Ống pi-tô dùng để xác định vận tốc của dòng không khí

Ống pi-tô dùng để xác định vận tốc của dòng không khí bằng cách đo độ chênh giữa áp suất toàn phần và áp suất tĩnh của dòng không khí (Hình 5.2).Nếu ống chữ U chứa thủy ngân ( khối lượng riêng 13,6.103kg/m3) có độ chênh giữa ai cột là \(\Delta h = 5cm,\) hãy tính vận tốc dòng  không khí ( khối lượng riêng của không khí bằng 1,25kg/m3).

 

Giải:

Độ chênh hai mức thủy ngân ở hai nhánh bằng áp suất động , ta có :

\(\eqalign{  & {1 \over 2}\rho {v^2} = {\rho _{Hg}}gh  \cr  & v = \sqrt {{{2{\rho _{Hg}}gh} \over \rho }} \cr&\; = \sqrt {{{2.13,{{6.10}^3}.9,8.0,05} \over {1,25}}}  = 103m/s \cr} \)

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan