Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài 5.19 trang 49 Sách bài tập (SBT) Hóa học 10

Bình chọn:
4 trên 2 phiếu

Tính thể tích khí clo thu được ở điều kiện tiêu chuẩn khi : a)Có 7,3 gam HCl trong dung dịch HCl đặc tác dụng với MnO2. b)Có 7,3 gam HCl trong dung dịch HCl đặc tác dụng với (KMnO_4).

Tính thể tích khí clo thu được ở điều kiện tiêu chuẩn khi :

a)Có 7,3 gam HCl trong dung dịch HCl đặc tác dụng với \(MnO_2\).

b)Có 7,3 gam HCl trong dung dịch HCl đặc tác dụng với \(KMnO_4\).

Lời giải: 

\(\begin{array}{l}
{n_{HCl}} = \frac{{7,3}}{{36,5}} = 0,2\left( {mol} \right)\\
a)\,Mn{O_2} + 4HCl \to MnC{l_2} + C{l_2} + 2{H_2}O\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,(1)\\
Theo\,(1):\,{n_{C{l_2}}} = \frac{{0,2}}{4} = 0,05\left( {mol} \right);{V_{C{l_2}}} = 22,4.0,05 = 1,12\left( l \right)\\
b)\,2KMn{O_4} + 16HCl \to 2KCl + 2MnC{l_2} + 5C{l_2} + 8{H_2}O\,\,\,\,\,(2)\\
Theo\,(2):{n_{C{l_2}}} = \frac{{0,2.5}}{{16}} = 0,0625\left( {mol} \right);\\
{V_{C{l_2}}} = 22,4.0,0625 = 1,4\left( l \right)
\end{array}\)

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Hóa 10 - Xem ngay

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan