Loigiaihay.com 2023

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài 5.4 , 5.5, 5.6 trang 14 Sách bài tập (SBT) Vật Lí 12

Bình chọn:
4 trên 2 phiếu

Hãy chọn câu đúng.

5.4.  Hãy chọn câu đúng.

Hai dao động điều hoà cùng phương, cùng chu kì có phương trình lần lượt là :\({x_1} = 4\cos \left( {4\pi t + {\pi  \over 2}} \right)\,\left( {cm} \right)\,;\,{x_2} = 3\cos \left( {4\pi t + \pi } \right)\,\left( {cm} \right)\,\). Biên độ và pha ban đầu của dao động tổng hợp là

A. 5 cm ; 36,9°.                                                   B. 5 cm ; 0,7 \( \pi \) rad.

C. 5 cm ; 0,2\( \pi \);r rad.                                    D. 5 cm ; 0,3\( \pi \) rad.

5.5. Hãy chọn câu đúng.

Hai dao động điều hoà cùng phương, cùng tần số có phương trình lần lượt là :\({x_1} = 5\cos \left( {{\pi  \over 2}t + {\pi  \over 4}} \right)\,cm;{x_2} = 5\cos \left( {{\pi  \over 2}t + {{3\pi } \over 4}} \right)\,cm\). Biên độ và pha ban đầu của dao động tổng hợp là

A. 5 cm ; \({\pi  \over 2}\) rad.                      B. 7,1 cm ; 0 rad.

C. 7,1 cm ; \({\pi  \over 2}\)rad.                    D. 7,1 cm ; \({\pi  \over 4}\) rad.                                                                   5.6. Hãy chọn câu đúng.

Hai dao động điều hoà cùng phương, cùng tần số có phương trình lần lượt

là :\({x_1} = 3\cos \left( {{5 \pi  \over 2}t + {\pi  \over 6}} \right)\,cm;{x_2} = 3\cos \left( {{5 \pi  \over 2}t + {{\pi } \over 3}} \right)\,cm\). Biên độ và

pha ban đầu của dao động tổng hợp là

A. 6 cm ;\({\pi  \over 4}\) rad.                                    B. 5,2 cm ; \({\pi  \over 4}\) rad.                                    

C. 5,2 cm ; \({\pi  \over 3}\) rad.                               D. 5,8 cm ; \({\pi  \over 4}\) rad.

Đáp án:

5.4 5.5 5.6
B C D

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Vật lí 12 - Xem ngay

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2023 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Bài viết liên quan