Bài 5.4 , 5.5, 5.6 trang 14 Sách bài tập (SBT) Vật Lí 12

Bình chọn:
4 trên 2 phiếu

Hãy chọn câu đúng.

5.4.  Hãy chọn câu đúng.

Hai dao động điều hoà cùng phương, cùng chu kì có phương trình lần lượt là :\({x_1} = 4\cos \left( {4\pi t + {\pi  \over 2}} \right)\,\left( {cm} \right)\,;\,{x_2} = 3\cos \left( {4\pi t + \pi } \right)\,\left( {cm} \right)\,\). Biên độ và pha ban đầu của dao động tổng hợp là

A. 5 cm ; 36,9°.                                                   B. 5 cm ; 0,7 \( \pi \) rad.

C. 5 cm ; 0,2\( \pi \);r rad.                                    D. 5 cm ; 0,3\( \pi \) rad.

5.5. Hãy chọn câu đúng.

Hai dao động điều hoà cùng phương, cùng tần số có phương trình lần lượt là :\({x_1} = 5\cos \left( {{\pi  \over 2}t + {\pi  \over 4}} \right)\,cm;{x_2} = 5\cos \left( {{\pi  \over 2}t + {{3\pi } \over 4}} \right)\,cm\). Biên độ và pha ban đầu của dao động tổng hợp là

A. 5 cm ; \({\pi  \over 2}\) rad.                      B. 7,1 cm ; 0 rad.

C. 7,1 cm ; \({\pi  \over 2}\)rad.                    D. 7,1 cm ; \({\pi  \over 4}\) rad.                                                                   5.6. Hãy chọn câu đúng.

Hai dao động điều hoà cùng phương, cùng tần số có phương trình lần lượt

là :\({x_1} = 3\cos \left( {{5 \pi  \over 2}t + {\pi  \over 6}} \right)\,cm;{x_2} = 3\cos \left( {{5 \pi  \over 2}t + {{\pi } \over 3}} \right)\,cm\). Biên độ và

pha ban đầu của dao động tổng hợp là

A. 6 cm ;\({\pi  \over 4}\) rad.                                    B. 5,2 cm ; \({\pi  \over 4}\) rad.                                    

C. 5,2 cm ; \({\pi  \over 3}\) rad.                               D. 5,8 cm ; \({\pi  \over 4}\) rad.

Đáp án:

5.4 5.5 5.6
B C D

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Vật lí 12 - Xem ngay

>>Học trực tuyến luyện thi THPTQG, Đại học 2020, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. Đã có đầy đủ các khóa học từ nền tảng tới nâng cao.

Bài viết liên quan