Loigiaihay.com 2021

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài 5.4 trang 60 Sách bài tập Vật lí 10 Nâng cao

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Một người 50 kg đứng thăng bằng trên gót một đế giày

Một người 50 kg đứng thăng bằng trên gót một đế giày . Giả sử tiết diện đế giày hình tròn , bằng phẳng, có bán kính 2 cm . Tính áp suất của người đặt lên sàn .

Giải:

\(p = \dfrac{{mg}}{S} = \dfrac{{50.9,8}}{{3,14.0,{{02}^2}}} = 0,{39.10^6}N/{m^2}.\)

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan