Loigiaihay.com 2021

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài 5.5 trang 60 Sách bài tập Vật lí 10 Nâng cao

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Tính áp suất thủy tinh ở đáy một hồ sâu 30m.

Tính áp suất thủy tinh ở đáy một hồ sâu 30m.

Giải:

\(p = {p_a} + \rho gh \)\(\,= 1,{01.10^5} + 1,{0.10^3}.9,8.30 \)\(\,= 3,{95.10^5}Pa.\)

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan