Loigiaihay.com 2021

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài 5.9 trang 61 Sách bài tập Vật lí 10 Nâng cao

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Nhà bác học Pa-xcan (Blaise Pascal)

Nhà bác học Pa-xcan (Blaise Pascal) đã làm một khí áp kế kiểu Tô-ri-xe-li(Torricelli) dùng rượu vang làm chất lỏng thay cho thủy ngân .Hỏi chiều cao h của cốc rượu vang là bao nhiêu ứng với áp suất khí quyển ở điều kiện tiêu chuẩn , tức là 1,013.105Pa? Biết khối lượng riêng của rượu vang là 0,984kg/m3.

Giải:

Cột rượu vang cao h(m) tạo ra một áp suất bằng áp suất khí quyển . Ta có :

                   \(p = {p_a} = {\rho _{vang}}gh\)

Biết \({\rho _{vang}} = 0,{984.10^3}kg/{m^3};g = 9,8m/{s^2};\) \({p_a} = 1,{013.10^5}N/{m^2};\)

Ta tính được h: \(h=10,50\,m\).

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan