Bài 5.5 trang 16 Sách bài tập (SBT) Vật lí 7

Bình chọn:
4.2 trên 14 phiếu

Ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng không có tính chất nào dưới đây?

Ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng không có tính chất nào dưới đây?

A. Hứng được trên màn và lớn bằng vật.

B. Không hứng được trên màn

c. Không hứng được trên màn và lớn bằng vật

D. Cách gương một khoảng bằng khoảng cách từ vật đến gương.

Hướng dẫn:

=> Chọn A


Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Vật lí 7 - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 7, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Sử cùng các thầy cô giáo dạy giỏi, nổi tiếng.

Bài viết liên quan