Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài 5.6 trang 14 Sách bài tập (SBT) Vật lí 9

Bình chọn:
4.1 trên 72 phiếu

Ba điện trở R1=10Ω, R2=R3=20Ω được mắc song song với nhau vào hiệu điện thế 12V.

Ba điện trở R1=10Ω, R2=R3=20Ω được mắc song song với nhau vào hiệu điện thế 12V.

a. Tính điện trở tương đương của đoạn mạch.

b. Tính cường độ dòng điện chạy qua mạch chính và qua từng mạch rẽ.
 
Trả lời:
 
a. Điện trở tương đương của đoạn mạch là:
 
{R_{23}} = tbl_{R_2}tbl_\rm{R_3 \over tbl_R_2}{\rm{ + tbl_\rm{R_3}}} = tbl_20.20} \over {20 + 20 = 10\Omega
 
{R_{t{\rm{d}}}} = tbl_{R_1}tbl_\rm{R_{23} \over tbl_R_1}{\rm{ + tbl_\rm{R_{23}}}} = tbl_10.10} \over {10 + 10 = 5\Omega
 
b. Cường độ dòng điện chạy qua mạch chính và từng mạch rẽ là:
 
{I_1} = {U \over tbl_R_1} = tbl_12} \over {10 = 1,2{\rm{A; }}tbl_\rm{I_2} = {I_3} = tbl_12} \over {20 = 0,6A
 
I = {I_1} + {I_2} + {I_3} = 1,2 + 0,6 + 0,6 = 2,4{\rm{A}}
 

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Vật lí 9 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com, cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan