Loigiaihay.com 2023

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài 56.5, 56.6, 56.7, 56.8 trang 116 Sách bài tập (SBT) Vật lí 9

Bình chọn:
4.6 trên 5 phiếu

56.5 Ánh sáng Mặt Trời chiếu vào cây cối có thể gây ra những tác dụng gì?

56.5 Ánh sáng Mặt Trời chiếu vào cây cối có thể gây ra những tác dụng gì?

A. Tác dụng nhiệt và tác dụng sinh học.

B. Tác dụng nhiệt và tác dụng quang điện.

C. Tác dụng sinh học và tác dụng quang điện.

D. Chỉ gây ra tác dụng nhiệt.

56.6 Ánh sáng chiếu vào bộ pin Mặt trời trên một máy tính bỏ túi sẽ gây ra những tác dụng gì?

A. Chỉ gây ra tác dụng nhiệt.

B. Chỉ gây ra tác dụng quang điện.

C. Gây ra đồng thời tác dụng quang điện và tác dụng nhiệt.

D. Không gây ra tác dụng nào  cả.

56.7 Trong việc sưởi nắng của người già và việc tắm nắng của trẻ em, người ta sử dụng tác dụng gì của ánh sáng mặt trời.

A. Đối với cả người già và trẻ em đều sử dụng tác dụng nhiệt.

B. Đối với cả người già và trẻ em đều sử dụng tác dụng sinh học.

C. Đối với người  già thì sử dụng tác dụng nhiệt, còn đối với trẻ em thì sử dụng tác dụng sinh học.

D. Đối với người già thì sử dụng tác dụng sinh học, còn đối với trẻ em thì sử dụng tác dụng nhiệt.

56.8 Trong tác dụng nhiệt và tác dụng quang điện của ánh sáng thì có những sự biến đổi năng lượng nào?

 

Sự biến đổi năng lượng trong tác dụng nhiệt

Sự biến đổi năng lượng trong tác dụng quang điện

A

Quang năng thành nhiệt năng.

Điện năng thành quang năng.

B

Quang năng thành nhiệt năng.

Quang năng thành điện năng.

C

Nhiệt năng thành quang năng.

Điện năng thành quang năng..

D

Nhiệt năng thành quang năng.

Quang năng thành điện năng.

Trả lời:

56.5

56.6

56.7

56.8

A

B

B

B
Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Vật lí 9 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com. , cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan