Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài 5.80 trang 57 Sách bài tập (SBT) Hóa học 10

Bình chọn:
4 trên 2 phiếu

Có 4 bình không có nhãn, mỗi bình chứa một trong các dung dịch sau : (NaCl, NaNO_3, BaCl_2, Ba(NO_3)_2). Trình bày phương pháp hoá học để phân biệt từng dung dịch chứa trong mỗi bình.

Có 4 bình không có nhãn, mỗi bình chứa một trong các dung dịch sau : \(NaCl, NaNO_3, BaCl_2, Ba(NO_3)_2\). Trình bày phương pháp hoá học để phân biệt từng dung dịch chứa trong mỗi bình.

Lời giải:

Thử bằng dung dịch \(AgNO_3\)  nhận ra 2 muối clorua :

\(NaCl + AgNO_3 → AgCl↓ + NaNO_3\)

\(BaCl_2 + 2AgNO_3 → 2AgCl↓ + Ba(NO_3)_2\)

Hai dung dịch không có kết tủa là 2 muối nitrat.

Để phân biệt dung dịch NaCl và dung dịch \(BaCl_2\), thử bằng dung dịch \(H_2SO_4\)  :

\(BaCl_2 + H_2SO_4 → BaSO_4↓ + 2HCL\)

Cũng dùng dung dịch \(H_2SO_4\) để phân biệt dung dịch \(NaNO_3\) và dung dịch \(Ba(NO_3)_2\).

Sachbaitap.com

Xem lời giải SGK - Hóa 10 - Xem ngay

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan