Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải bài 6.19 trang 9 Sách bài tập (SBT) Toán 6 tập 2 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Bình chọn:
3.5 trên 12 phiếu

Hôm nay Mai đi chợ cùng mẹ, mẹ bảo Mai mua ba gói là rẻ nhất. Em hãy giải thích tại sao mẹ Mai lại khuyên như thế nhé.

Câu hỏi:

Một cửa hàng thực phẩm bán một loại xúc xích với giá như sau:

-         Mua một gói giá 50 000 đồng

-         Mua hai gói giá 90 000 đồng

-         Mua ba gói giá 130 000 đồng.

Hôm nay Mai đi chợ cùng mẹ, mẹ bảo Mai mua ba gói là rẻ nhất. Em hãy giải thích tại sao mẹ Mai lại khuyên như thế nhé.

Lời giải:

Nếu mua hai gói thì giá của mỗi gói là: \(\frac{{90000}}{2} = 45000\) đồng

Nếu mua ba gói thì giá của mỗi gói là: \(\frac{{130000}}{3}\) đồng

Vì \(\frac{{130000}}{3}\) < 45 000 < 50 000 đồng nên mua ba gói là rẻ nhất

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan