Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải bài 6.20 trang 9 Sách bài tập (SBT) Toán 6 tập 2 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Bình chọn:
3.9 trên 16 phiếu

Tìm số tự nhiên x sao cho

Câu hỏi:

Tìm số tự nhiên x sao cho: \(\frac{1}{8} \le \frac{x}{{40}} < \frac{1}{5}\)

Lời giải:

Đưa các phân số về dạng có cùng mẫu số, khi đó, phân số này nhỏ hơn phân số kia khi tử số của phân số này nhỏ hơn tử số của phân số kia

Vì \(\frac{1}{8} \le \frac{x}{{40}} < \frac{1}{5}\) nên \(\frac{5}{{40}} \le \frac{x}{{40}} < \frac{8}{{40}}\)

Do đó, \(5 \le x < 8\) nên x \(\in\) {5;6;7}

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan