Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải bài 6.21 trang 11 Sách bài tập (SBT) Toán 6 tập 2 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Bình chọn:
4.3 trên 7 phiếu

Điền số thích hợp vào bảng sau:

Câu hỏi:

Điền số thích hợp vào bảng sau:

Lời giải:

Ta thực hiện phép cộng và phép trừ ở mỗi cột rồi điền kết quả tính được vào bảng:

Ta có:

Vậy ta có bảng sau:

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan