Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải bài 6.22 trang 11 Sách bài tập (SBT) Toán 6 tập 2 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Bình chọn:
3.8 trên 12 phiếu

Thực hiện phép tính:

Câu hỏi:

Thực hiện phép tính:

\(\begin{array}{l}a)\frac{3}{4} + \frac{1}{2} + \frac{{ - 3}}{{32}};\\b)\frac{{ - 5}}{7} - \frac{3}{8} + \frac{1}{{28}}.\end{array}\)

Lời giải:

Quy đồng mẫu số các phân số để đưa các phân số về dạng các phân số có cùng mẫu dương.

\(\begin{array}{l}a)\frac{3}{4} + \frac{1}{2} + \frac{{ - 3}}{{32}} = \frac{{24}}{{32}} + \frac{{16}}{{32}} + \frac{{ - 3}}{{32}} = \frac{{37}}{{32}};\\b)\frac{{ - 5}}{7} - \frac{3}{8} + \frac{1}{{28}} = \frac{{ - 40}}{{56}} - \frac{{21}}{{56}} + \frac{2}{{56}} = \frac{{ - 59}}{{56}}.\end{array}\)

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan