Loigiaihay.com 2021

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài 6.21 trang 70 Sách bài tập Vật lí 10 Nâng cao

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Cho bốn bình có cùng dung tích và cùng nhiệt độ đựng các khí khác nhau. Khí ở bình nào có áp suất

Cho bốn bình có cùng dung tích và cùng nhiệt độ đựng các khí khác nhau.  Khí ở bình nào có áp suất lớn nhất ?

A.Bình 1 đựng 4g khí hiđrô.

B.Bình 2 đựng 22g khí cacbonic.

C.Bình 3 đựng 7g khí nitơ.

D.Bình 4 đựng 4g khí ooxxi.

Giải:

Chọn A.

Bình 1 ,Theo phương trình \(pV = {m \over \mu }RT\) thì ở đây V và T giống nhau , vậy p tỉ lệ thuận với số mol \({m \over \mu }.\) Trong 4 bình đã cho thì bình 1 có số mol lớn nhất , do đó khí ở bình 1 có áp suất lớn nhất .

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan