Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải bài 6.4 trang 6 Sách bài tập (SBT) Toán 6 tập 2 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Bình chọn:
3.3 trên 12 phiếu

Dùng tính chất cơ bản của phân số, hãy giải thích vì sao các cặp phân số sau bằng nhau

Câu hỏi:

Dùng tính chất cơ bản của phân số, hãy giải thích vì sao các cặp phân số sau bằng nhau

a) \(\frac{21}{9}=\frac{49}{21}\)

b) \(\frac{-24}{34}=\frac{-60}{85}\)

Phương pháp:

* Chia cả tử và mẫu của phân số cho 1 ước chung của chúng, ta được 1 phân số mới bằng phân số đã cho

* Chỉ ra 2 phân số cùng bằng 1 phân số

Lời giải:

a)Ta có: \(\frac{21}{9}= \frac{21:3}{9:3}=\frac{7}{3}; \frac{49}{21}=\frac{49:7}{21:7}=\frac{7}{3}\)

Vậy \(\frac{21}{9}=\frac{49}{21}\)

b)Ta có: \(\frac{-24}{34}=\frac{(-24):2}{34:2}=\frac{-12}{17}; \frac{-60}{85}=\frac{(-60):5}{85:5}=\frac{-12}{17}\)

Vậy \(\frac{-24}{34}=\frac{-60}{85}\)

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan