Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải bài 6.5 trang 6 Sách bài tập (SBT) Toán 6 tập 2 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Bình chọn:
3.9 trên 15 phiếu

Dùng quy tắc bằng nhau của phân số, hãy giải thích vì sao các cặp phân số sau bằng nhau

Câu hỏi:

Dùng quy tắc bằng nhau của phân số, hãy giải thích vì sao các cặp phân số sau bằng nhau

a) \(\frac{3}{5}=\frac{27}{45}\)

b) \(\frac{-6}{8}=\frac{-21}{28}\)

Phương pháp:

*Nếu a.d=b.c thì \(\frac{a}{b}=\frac{c}{d}\)

Lời giải:

a) Ta có: 3.45=5.27(=135) nên \(\frac{3}{5}=\frac{27}{45}\)

b) Ta có: (-6).28=8.(-21)(=-168) nên \(\frac{-6}{8}=\frac{-21}{28}\)

sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan