Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải bài 6.41 trang 16 Sách bài tập (SBT) Toán 6 tập 2 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Bình chọn:
3.8 trên 5 phiếu

Tìm số đo còn thiếu trong các hình sau:

Câu hỏi:

Tìm số đo còn thiếu trong các hình sau:

Lời giải:

a)     Diện tích tam giác là:

\(\frac{1}{2}.\frac{{14}}{5}.\frac{{11}}{4} = \frac{{77}}{{20}}\) (cm2)

b)    Vì \(\frac{9}{4}.\frac{9}{4} = \frac{{81}}{{16}}\) nên Cạnh hình vuông là \(\frac{9}{4}\) cm

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan