Loigiaihay.com 2023

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài 6.7 trang 59 Sách bài tập (SBT) Hóa học 10

Bình chọn:
4 trên 2 phiếu

6.7 Điền vào bảng sau để so sánh hai thí nghiệm về điện phân các dung dịch :

Điền vào bảng sau để so sánh hai thí nghiệm về điện phân các dung dịch :

 

Điều chế

Dung dịch điện phân

Sản phẩm ở cực dương (anot)

Sản phẩm ở cực âm (catot)

Khí oxi

 

 

 

Khí clo

 

 

 

 

Viết các phương trình điện phân.

Lời giải:

Ta có bảng sau khi điền 

 

Điều

chế

Dung dịch điện phân

Sản phẩm ở cực dương

Sản phẩm ở cực âm

Khí oxi

H2O  pha thêm H2SO4

Khí oxi

Khí hiđro

Khí clo

NaCl (có màng ngăn)

Khí clo

Khí hiđro

 

 

Phương trình điện phân :


 

 

6.1.  Điền vào bảng sau để so sánh hai thí nghiệm về điện phân các dung dịch :

Điều chế

Dung dịch điện phân

Sản phẩm ở cực dương (anot)

Sản phẩm ở cực âm (catot)

Khí oxi

 

 

 

Khí clo

 

 

 

Viết các phương trình điện phân.

Lời giải:

Ta có bảng sau khi điền :

Điều

chế

Dung dịch điện phân

Sản phẩm ở cực dương

Sản phẩm ở cực âm

Khí oxi

H2O  pha thêm H2SO4

Khí oxi

Khí hiđro

Khí clo

NaCl (có màng ngăn)

Khí clo

Khí hiđro

 

Sachbaitap.com

 

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Hóa 10 - Xem ngay

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan