Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải bài 67 trang 97, 98 Vở bài tập (VBT) Toán lớp 2 tập 2 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Bình chọn:
3.8 trên 8 phiếu

Trên chiếc kệ đồ chơi có: ……khối ru-bích. Lớp em có …… bạn nam và …… bạn nữ. Xem số trang của mỗi chủ đề trong sách Toán 2 tập hai rồi thực hiện các yêu cầu.

Câu 1, Bài 67, trang 97, VBT Toán 2 tập 2 - KNTT

Câu hỏi:

Số?

Trên chiếc kệ đồ chơi có: 

……khối ru-bích;

……cái đàn;

…… quyển sách;

……con búp bê;

…… cái ô tô;

……con gấu bông.

Lời giải:

Em đếm được trên chiếc kệ đồ chơi có: 

6 khối ru-bích;

2 cái đàn;

7 quyển sách;

1 con búp bê;

5 cái ô tô;

3 con gấu bông.

Câu 2, Bài 67, trang 98, VBT Toán 2 tập 2 - KNTT

Câu hỏi:

Quan sát lớp em học rồi viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp.

a) Lớp em có …… bạn nam và …… bạn nữ.

b) Trong lớp em, số bạn nam hay số bạn nữ nhiều hơn?

…………………………………………………………………

Lời giải:

Em đếm số bạn nam và bạn nữ trong lớp học của mình. Chẳng hạn:

a) Lớp em có 18 bạn nam và 12 bạn nữ.

b) Em thấy: 18 > 12 nên số bạn nam nhiều hơn số bạn nữ.

Câu 3, Bài 67, trang 98, VBT Toán 2 tập 2 - KNTT

Câu hỏi:

Xem số trang của mỗi chủ đề trong sách Toán 2 tập hai rồi thực hiện các yêu cầu.

a) Số?

Mỗi chủ đề có bao nhiêu trang?

Chủ đề

Chủ đề 10

Chủ đề 11

Chủ đề 12

Chủ đề 13

Số trang

 

 

 

 

b) Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng nhất.

Chủ đề nào có nhiều trang nhất?

A. Chủ đề 10

B. Chủ đề 11

C. Chủ đề 12

D. Chủ đề 13

Chủ đề nào ít trang nhất?

A. Chủ đề 10

B. Chủ đề 11

C. Chủ đề 12

D. Chủ đề 13

Lời giải:

a) Em đếm số trang

Chủ đề 10 gồm các trang từ 40 đến 64. Như vậy có tất cả 25 trang. 

Chủ đề 11 gồm các trang từ 65 đến 78. Như vậy có tất cả 14 trang. 

Chủ đề 12 gồm các trang từ 79 đến 99. Như vậy có tất cả 21 trang.

Chủ đề 13 gồm các trang từ 100 đến 109. Như vậy có tất cả 10 trang. 

Em điền vào như sau:

Chủ đề

Chủ đề 10

Chủ đề 11

Chủ đề 12

Chủ đề 13

Số trang

25

14

21

10

b) Em thấy: 10 < 14 < 21 < 25 nên Chủ đề 10 có nhiều trang nhất. Em khoanh vào A

Chủ đề nào có nhiều trang nhất? Chọn A

Vì 10 < 14 < 21 < 25 nên Chủ đề 13 có ít trang nhất. Em khoanh vào D

Chủ đề nào ít trang nhất? Chọn D

 

Câu 4, Bài 67, trang 98, VBT Toán 2 tập 2 - KNTT

Câu hỏi:

Hỏi các bạn trong tổ em rồi viết số thích hợp vào chỗ chấm.

Trong tổ em:

Có …… bạn đi bộ đến trường.

Có …… bạn được bố mẹ đưa đến trường bằng xe đạp.

Có …… bạn được bố mẹ đưa đến trường bằng xe máy.

Có …… bạn đến trường bằng phương tiện khác.

Lời giải:

Em thực hiện hỏi các bạn trong tổ rồi điền kết quả, chẳng hạn

Có bạn đi bộ đến trường.

 1 bạn được bố mẹ đưa đến trường bằng xe đạp.

Có 17 bạn được bố mẹ đưa đến trường bằng xe máy.

Có 10 bạn đến trường bằng phương tiện khác.

Sachbaitap.com

 

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan