Loigiaihay.com 2023

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài 6.78 trang 73 Sách bài tập (SBT) Hóa học 10

Bình chọn:
4.3 trên 3 phiếu

Nung m gam hỗn hợp bột Fe và S trong bình kín không có không khí. Sau phản ứng đem phần rắn thu được hòa tan vào lượng dư dung dịch HCl được 3,8 gam chất rắn X không tan, dung dịch Y và 0,2 mol khí z. Dẫn z qua dung dịch Cu(NO_3)2 dư, thu được 9,6 gam kết tủa đen.

Nung m gam hỗn hợp bột Fe và S trong bình kín không có không khí. Sau phản ứng đem phần rắn thu được hòa tan vào lượng dư dung dịch HCl được 3,8 gam chất rắn X không tan, dung dịch Y và 0,2 mol khí z. Dẫn z qua dung dịch Cu(NO_3)2 dư, thu được 9,6 gam kết tủa đen.

Tìm m.

Lời giải:

- Chất rắn không tan trong HCL dư là S => \(m_S\) dư =3,8 gam

Kết tủa đen là \(CuS => n_{CuS} = 0,1 = n_{H_2S} = n_{S phản ứng}\)

→ \(m_{ S\,\,phản\,ứng} =3,2 gam\)

    0,2 mol Z gồm 0,1 mol \(H_2S\) và 0,1 mol \(H_2\)

→ \(m_{ban\,đầu}=3,8+3,2=7 gam\)

Ta lại có

\(n_{Fe\,phản\, ứng} = n_{S\,phản \,ứng} =0,1\)

\(n_{Fe\,dư} = n_{H_2} = 0,1\)

\(n_Fe\,ban\,đầu\)  → \(m_Fe\,ban\,đầu\) =0,2.56 =1 1,2(gam)

Vậy m = 11,2 + 0,7 = 18,2 (gam)

Sachbaitap.com

Xem lời giải SGK - Hóa 10 - Xem ngay

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan