Bài 7 trang 30 Sách bài tập (SBT) GDCD 6

Bình chọn:
4 trên 2 phiếu

Biểu hiện của Tuyến là lịch sự, tế nhị, là biểu hiện của người có văn hoá.

Bài tập 7:

Tuyến và Sáng chơi thân với nhau, nhưng hai người lại có nhiều điểm khác nhau về hành vi ứng xử, về tính tình... Trong quan hệ với các bạn cùng lớp, Tuyến thường tỏ ra tôn trọng và biết nhường nhịn bạn. Ngược lại, Sáng thì hay giành giật và to tiếng với các bạn, nhất là khi bạn nào có lỗi với mình.

Câu hỏi :

Em cho biết ý kiến của mình về biểu hiện của Tuyến và Sáng.

Trả lời 

Biểu hiện của Tuyến là lịch sự, tế nhị, là biểu hiện của người có văn hoá.

Biểu hiện của Sáng là thô lỗ, không tế nhị.

Xem lời giải SGK - GDCD 6 - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 6, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Bài viết liên quan