Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải bài 7.18 trang 30 Sách bài tập (SBT) Toán 6 tập 2 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Bình chọn:
3.3 trên 9 phiếu

Làm tròn số: a) 127,6421 đến hàng phần mười; b) 5 123,7556 đến hàng phần trăm;

Câu hỏi:

Làm tròn số:

a)     127,6421 đến hàng phần mười;

b)    5 123,7556 đến hàng phần trăm;

c)     21,599 91 đến hàng phần nghìn;

d)    5 128,755 đến hàng chục.

Phương pháp:

+ Xác định số ở hàng làm tròn.

+ Để làm tròn một số thập phân dương tới một hàng nào đấy (gọi là hàng làm tròn) ta làm như sau:

* Đối với chữ số hàng làm tròn:

+ Giữ nguyên nếu chữ số ngay bên phải nhỏ hơn 5;

+ Tăng 1 đơn vị nếu chữ số ngay bên phải lớn hơn hay bằng 5.

* Đối với các chữ số sau hàng làm tròn:

+ Bỏ đi nếu ở phần thập phân

+ Thay bởi các chữ số 0 nếu ở phần số nguyên.

Lời giải:

a) Làm tròn số 127,6421 đến hàng phần mười:

- Chữ số hàng phần mười của số 127,6421 là 6.

- Chữ số bên phải liền nó là 4 < 5 nên chữ số hàng phần mười giữu nguyên là 6 và bỏ các chữ số từ hàng phần trăm trở đi.

Vậy số 127,6421 làm tròn đến hàng phần mười là 127,6.

b) Làm tròn số 5 123,7556 đến hàng phần trăm:

- Chữ số hàng phần trăm của số 5 123,7556 là 5.

- Chữ số bên phải liền nó là 5 nên chữ số hàng phần trăm tăng lên một đơn vị là 6 và bỏ các chữ số từ hàng phần nghìn trở đi.

Vậy số 5 123,7556 làm tròn đến hàng phần trăm là 5 123,76.

c) Làm tròn số 21,599 91 đến hàng phần nghìn:

- Chữ số hàng phần nghìn của số 21,599 91 là 9.

- Chữ số bên phải liền nó là 9 > 5 nên chữ số hàng phần nghìn tăng lên một đơn vị (các chữ số tính từ hàng lớn nhất đến hàng phần nghìn là 21,599; tăng lên một đơn vị ở hàng phần nghìn là 21,600) và bỏ đi chữ số hàng phần chục nghìn.

Vậy số 21,599 91 làm tròn đến hàng phần nghìn là 21,600.

d) Làm tròn số 5 128,755 đến hàng chục.

- Chữ số hàng chục của số 5 128,755 là 2.

- Chữ số bên phải liền nó là 8 > 5 nên chữ số hàng chục tăng lên một đơn vị là 3 và thay chữ số hàng đơn vị bằng số 0 đồng thời bỏ tất cả các chữ số ở phần thập phân.

Vậy số 5 128,755 làm tròn đến hàng chục là 5 130.

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan