Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải bài 7.20 trang 31 Sách bài tập (SBT) Toán 6 tập 2 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Bình chọn:
4.3 trên 14 phiếu

Năm học 2018-2019, Việt Nam có hơn 5,6 triệu học sinh Trung học cơ sở, nếu mỗi học sinh thu gom được 2 kg giấy phế liệu cung cấp cho sản xuất bột giấy thì sẽ tiết kiệm được tối thiểu bao nhiêu tấn gỗ, bao nhiêu kWh điện, bao nhiêu lít nước và bao nhiêu lít dầu thô?

Câu hỏi:

Để sản xuất 1 tấn bột giấy cần từ 2,2 đến 4,4 tấn gỗ hoặc 1,4 tấn giấy phế liệu. Như vậy cứ thu gom được 1,4 tấn giấy phế liệu dùng cho việc sản xuất bột giấy sẽ tiết kiệm được tối thiểu:

2,2 tấn gỗ;                 4 000 kWh điện;

40 nghìn lít nước;        600 lít dầu thô.

Năm học 2018-2019, Việt Nam có hơn 5,6 triệu học sinh Trung học cơ sở, nếu mỗi học sinh thu gom được 2 kg giấy phế liệu cung cấp cho sản xuất bột giấy thì sẽ tiết kiệm được tối thiểu bao nhiêu tấn gỗ, bao nhiêu kWh điện, bao nhiêu lít nước và bao nhiêu lít dầu thô?

(Theo giaytanlong.com.vn)

Phương pháp:

+ Tính khối lượng giấy thu gom được của tất cả học sinh

+ Tính số tấn gỗ, kWh điện, nước, dầu thô tiết kiệm được

Lời giải:

Năm học 2018-2019, Việt Nam có hơn 5,6 triệu học sinh Trung học cơ sở hay là có 5 600 000 học sinh Trung học cơ sở.

Khối lượng giấy thu gom được của tất cả học sinh trong năm học 2018-2019 là:

5 600 000 . 2 = 11 200 000 (kg) = 11 200 (tấn)

Số tấn gỗ tiết kiệm được là:

1 1200 . (2,2 : 1,4) = 17 600 (tấn)

Số kWh điện tiết kiệm được là:

11200 . (4000 : 1,4) = 32 000 000 (kWh) = 32 (triệu kWh)

Số lít nước tiết kiệm được là:

11 200 . (40 : 1,4) = 320 000 (nghìn lít)  = 320 (triệu lít)

Số lít dầu thô tiết kiệm được là:

11 200 . (600 : 1,4) = 4 800 000 (lít) = 4,8 (triệu lít)

Vậy khối lượng gỗ, điện, nước và dầu thô tiết kiệm được năm học 2018-2019 lần lượt là 17 600 tấn gỗ, 32 triệu kWh điện, 320 triệu lít nước và 4,8 triệu lít dầu thô.

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan