Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải bài 7.22 trang 31 Sách bài tập (SBT) Toán 6 tập 2 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Bình chọn:
3.6 trên 9 phiếu

Em hãy tính xem trong 8 tháng đầu năm 2019, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu của nước ta là bao nhiêu tỉ USD (sử dụng máy tính cầm tay rồi làm tròn kết quả đến hàng đơn vị).

Câu hỏi:

Dịch Covid-19 đã làm ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động xuất, nhập khẩu của Việt Nam. Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hoá 8 tháng đầu năm 2020 ước tính đạt 336,32 tỉ USD và bằng khoảng \(\frac{{997}}{{1000}}\) cùng kì năm trước. Em hãy tính xem trong 8 tháng đầu năm 2019, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu của nước ta là bao nhiêu tỉ USD (sử dụng máy tính cầm tay rồi làm tròn kết quả đến hàng đơn vị).

(Theo Tổng cục Thống kê)

Lời giải:

Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu của nước ta trong 8 tháng đầu năm 2019 là:

336,32 : \(\frac{{997}}{{1000}}\) = 337,331 996 (tỉ USD)

Làm tròn đến hàng đơn vị ta được 337 tỉ USD

Vậy trong 8 tháng đầu năm 2019, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu của nước ta khoảng 337 tỉ USD.

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan