Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải bài 7.3 trang 25 Sách bài tập (SBT) Toán 6 tập 2 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Bình chọn:
4 trên 7 phiếu

So sánh các số sau: a) 6,25 và 0,985; b) -245,024 và 19,9989; c) -2,6057 và -3,6049.

Câu hỏi:

So sánh các số sau:

a)     6,25 và 0,985

b)    -245,024 và 19,9989

c)     -2,6057 và -3,6049.

Lời giải:

+So sánh 2 số thập phân dương: đi từ trái qua phải, so sánh các chữ số ở cùng 1 hàng, ở hàng đầu tiên mà các chữ số khác nhau, số có chữ số lớn hơn là số lớn hơn

+Số âm luôn nhỏ hơn số dương

+So sánh 2 số thập phân âm: ta so sánh 2 số đối của chúng, số thập phân âm nào có số đối lớn hơn số đối của số thập phân kia thì số thập phân âm đó nhỏ hơn

a)     Vì 6 > 0  nên 6,25 > 0,985

b)    Vì -245,024 < 0 , mà 19,9989 > 0 nên -245,024 < 19,9989

c)     Vì 2,6057 < 3,6049 nên -2,6057 > -3,6049

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan