Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải bài 7.4 trang 25 Sách bài tập (SBT) Toán 6 tập 2 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Bình chọn:
3.6 trên 7 phiếu

Tìm số nguyên x, biết 254,12 < x < 259,7.

Câu hỏi:

Tìm số nguyên x, biết 254,12 < x < 259,7.

Lời giải:

Các số nguyên x thỏa mãn điều kiện là: 255; 256; 257; 258; 259.

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan