Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài 7.41 trang 83 Sách bài tập (SBT) Hóa học 10

Bình chọn:
4 trên 2 phiếu

Thực hiện phản ứng tổng hợp amoniac : Nồng độ mol ban đầu của các chất như sau : [(N_2)] = 1 mol/1 ; [(H_2)] = 1,2mol/l

Thực hiện phản ứng tổng hợp amoniac :  

Nồng độ mol ban đầu của các chất như sau :

[\(N_2\)] = 1 mol/1 ; [\(H_2\)] = 1,2mol/l

Khi phản ứng đạt cân bằng nồng độ mol của [\(NH_3\)] = 0,2 mol/1. Tính hiệu suất của phản ứng tổng hợp amoniac.

Lời giải:

                 N2 +              3H­2               2NH­­3

Ban đầu: 1mol/l            1,2mol/l

Cân bằng: ---                 0,3 mol/l                    0,2 mol/l

Theo PTHH thì 1 mol \(N_2\) cần 3 mol \(H_2\). Ở đây chỉ có 1,2 mol \(H_2\), vì \(H_2\) thiếu nên tác dụng hết. Hiệu suất phải tính theo lượng chất tác dụng hết. Số mol \(H_2\) đã tác dụng là 0,3 mol.

Vậy h = (0,3 : 1,2). 100 = 25

 Đáp số : h = 25%.

Sachbaitap.com

Xem lời giải SGK - Hóa 10 - Xem ngay

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan