Loigiaihay.com 2021

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài 7.51 trang 81 Sách bài tập Vật lí 10 Nâng cao

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Cho các dụng cụ sau (Hình 7.1):

Cho các dụng cụ sau (Hình 7.1):

- Hai tấm thủy tinh hình vuông .

- Một khay nước nhỏ .

- Hai kẹp.

- Các que diêm .

- Một thước có chia độ tới mm.

Hãy trình bày và giải thích một phương án thí nghiêm để xác định gần đúng hệ số căng bề mặt của nước .

 

Giải:

- Kẹp hai tấm thủy tinh song song cách nhau bằng các thân que diêm (trước đó phải lau thật sạch hai mặt đối diện để đảm bảo dính ướt).

- Nhúng nhẹ một cạnh của hai tấm chạm mặt nước của khay , thấy nước dâng lên ở giữa hai tấm thủy tinh .

- Đo độ cao của phần nước dâng lên và tính hệ số căng bề mặt của nước theo công thức \(h = \dfrac{{4\sigma }}{{\rho gd}}, \Rightarrow \sigma  = \dfrac{{\rho ghd}}{4}.\)

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan