Loigiaihay.com 2021

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài 7.53 trang 81 Sách bài tập Vật lí 10 Nâng cao

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Cho các dụng cụ sau (Hình 7.3):

Cho các dụng cụ sau (Hình 7.3):

- Một ống thủy tinh thẳng , dài , đường kính trong khoảng 3mm.

- Một bình chất lỏng X.

- Một thước chia độ chia tới mm.

Hãy trình bày và giải thích một phương án thí nghiệm để xác định khối lượng riêng của X.

 

Giải:

- Nhúng ống thẳng đứng vào chất lỏng.

- Đo độ cao h1từ mặt thoáng đến miệng ống ( của cột khí ban đầu ).

- Giữ nguyên vị trí ống , bịt đầu trên của ống ( giam khối khí ở đầu ống).

- Từ từ nhấc ống lên cao theo phương thẳng đứng đến khi đầu dưới ống gần lên đến mặt thoáng . Đo độ cao h2 của cột khí bị giam ở đầu trên của ống , và h là độ cao cột chất lỏng trong ống so với mặt chất lỏng trong bình .

- Đây là quá trình dãn đẳng nhiệt , có thể tính được khối lượng riêng theo công thức :

           \(\rho  = \dfrac{{{p_a}({h_2} - {h_1})}}{{gh{h_2}}}\)

- Dùng thước đo được các giá trị h1, h2, h.

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan