Bài 8.4 trang 83 Sách bài tập Vật lí 10 Nâng cao

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Người ta cọ xát hai vật với nhau,

Người ta cọ xát hai vật với nhau, nhiệt dung của hai vật bằng nhau và bằng 800 J/K. Sau một phút người ta thấy nhiệt độ của mỗi vật tăng thêm 30 K. Tính công suất trung bình của việc cọ xát.

Giải:

Công suất trung bình của việc cọ xát là:

\(P = \dfrac{{2.800.30}}{{60}} = 800W\)

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan