Loigiaihay.com 2022

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải bài 8 trang 61 Sách bài tập Toán lớp 6 tập 2 - Chân trời sáng tạo

Bình chọn:
3.8 trên 5 phiếu

Trên một bản đồ đường bộ có tỉ lệ 1 : 5 000 000 khoảng cách giữa Thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Cần Thơ là 3,4 cm.

Bài 8 trang 61 - SBT Toán 6 tập 2 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Trên một bản đồ đường bộ có tỉ lệ 1 : 5 000 000 khoảng cách giữa Thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Cần Thơ là 3,4 cm. Hỏi khoảng cách thực tế của hai thành phố đó là bao nhiêu?

Trả lời:

Khoảng cách thực tế giữa Thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Cần Thơ là:

3,4 . 5 000 000 = 17 000 000 (cm) = 170 (km)

Sachbaitap.com


Bài tiếp theo

Bài viết liên quan