Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài 8.12 trang 23 Sách bài tập (SBT) Vật lý 9

Bình chọn:
3.7 trên 29 phiếu

Hỏi nếu không thay đổi điện trở của dây nung, nhưng dùng dây loại này với đường kính tiết diện là 0,4 mm thì dây phải có chiều dài là bao nhiêu?

Người ta dùng dây Nikêlin (một loại hợp kim) làm dây nung cho một bếp điện. Nếu dùng loại dây này với đường kính tiết diện là 0,6mm thì cần dây có chiều dài là 2,88m. Hỏi nếu không thay đổi điện trở của dây nung, nhưng dùng dây loại này với đường kính tiết diện là 0,4 mm thì dây phải có chiều dài là bao nhiêu?

Trả lời:

+) Dây 1:  \({S_1} = \dfrac{{\pi {{\left( {{d_1}} \right)}^2}} }{ 4} = \dfrac{{3,14 \times {{\left( {0,6} \right)}^2}} }{4} = 0,2826m{m^2}\)

+) Dây 2: \({S_2} = \dfrac{{\pi {{\left( {{d_2}} \right)}^2}} }{ 4} =\dfrac {{3,14 \times {{\left( {0,4} \right)}^2}}}{ 4} = 0,1256m{m^2}\)

2880mm  \(\rightarrow\) 0,2826mm2

\(l_2\) ? mm \(\rightarrow\) 0,1256mm2

Vì R không đổi nên

\(\dfrac{{\rho {l_1}}}{{{S_1}}} = \dfrac{{\rho {l_2}}}{{{S_2}}} \Rightarrow {l_2} = \dfrac{{{l_1}.{S_2}}}{{{S_1}}}\)

\(\Rightarrow l_2 = \dfrac{{2880 \times 0,1256} }{ {0,2826}} = 1280mm \)\(\,= 1,28m\)

Vậy chiều dài của sợi dây có đường kính 0,4mm là \(l_2=1,28\,m\)

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Vật lí 9 - Xem ngay

>> Học trực tuyến Lớp 10 cùng thầy cô giáo giỏi tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, bứt phá điểm 9,10 chỉ sau 3 tháng, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan