Bài 8.14 trang 85 Sách bài tập Vật lí 10 Nâng cao

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Để nung nóng đẳng áp 800 mol khí,

Để nung nóng đẳng áp 800 mol khí, người ta đã truyền cho khí một nhiệt lượng \(9,{4.10^6}\,J\) Và khi đó khí đã nóng thêm 500 K. Tính công mà khí thực hiện và độ tăng nội năng của khí.

Giải:

\(3,{3.10^6}\,J;\,6,{1.10^6}\,J.\)

 Phương trình của nguyên lí thứ nhất đối với quá trình đẳng áp là \(Q = \Delta U - A.\) Trước hết, ta phải tính công A của khí nở đẳng áp. Đối với trạng thái đầu và cuối của khí, ta viết \(p{V_1} = vR{T_1}\)  và\(p{V_2} = vR{T_2}\) . Trừ hai phương trình cho nhau, ta có \(p({V_2} - {V_1}) = vR({T_2} - {T_1})\). Vế phải cho phép ta tính công của khí nở đẳng áp vì vế trái là biểu thức tính công.

Vậy :\({A'} = 800.8,31.500 = 3\,324\,000\,J.\)

\(A' \approx \,3,{3.10^6}\,J\) . Công này do khí sinh ra.

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan