Loigiaihay.com 2023

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài 8.14 trang 85 Sách bài tập Vật lí 10 Nâng cao

Bình chọn:
3.4 trên 5 phiếu

Để nung nóng đẳng áp 800 mol khí,

Để nung nóng đẳng áp 800 mol khí, người ta đã truyền cho khí một nhiệt lượng \(9,{4.10^6}\,J\) Và khi đó khí đã nóng thêm 500 K. Tính công mà khí thực hiện và độ tăng nội năng của khí.

Giải:

\(3,{3.10^6}\,J;\,6,{1.10^6}\,J.\)

 Phương trình của nguyên lí thứ nhất đối với quá trình đẳng áp là \(Q = \Delta U - A.\) Trước hết, ta phải tính công A của khí nở đẳng áp. Đối với trạng thái đầu và cuối của khí, ta viết \(p{V_1} = vR{T_1}\)  và\(p{V_2} = vR{T_2}\) . Trừ hai phương trình cho nhau, ta có \(p({V_2} - {V_1}) = vR({T_2} - {T_1})\). Vế phải cho phép ta tính công của khí nở đẳng áp vì vế trái là biểu thức tính công.

Vậy :\({A'} = 800.8,31.500 = 3\,324\,000\,J.\)

\(A' \approx \,3,{3.10^6}\,J\) . Công này do khí sinh ra.

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan