Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải bài 8.2 trang 42 Sách bài tập (SBT) Toán 6 tập 2 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Bình chọn:
3.4 trên 10 phiếu

Hãy kể một tên khác của đường thẳng AB.

Câu hỏi:

Quan sát Hình 8.8

Hãy kể một tên khác của đường thẳng AB.

Lời giải:

Cách gọi tên đường thẳng:

Cách 1: Gọi theo tên đường thẳng, được đặt tên bằng các chữ cái thường như: a, b, c, d,…

Cách 2: Gọi tên theo hai điểm bất kỳ nằm trên đường thẳng (hai điểm này không trùng nhau).

Vậy một tên khác của đường thẳng AB trên Hình 8.8 là đường thẳng d.

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan