Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải bài 8.4 trang 42 Sách bài tập (SBT) Toán 6 tập 2 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Bình chọn:
3.7 trên 7 phiếu

Hai đường thẳng d1 và d2 có song song với nhau không, tại sao?

Câu hỏi:

Quan sát Hình 8.8

Hai đường thẳng d1 và d2 có song song với nhau không, tại sao?

Lời giải:

Kéo dài d1 và d2 thì ta thấy chúng cắt nhau. 

Vậy hai đường thẳng d1 và d2 không song song 

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan