Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải bài 8.24 trang 46 Sách bài tập (SBT) Toán 6 tập 2 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Bình chọn:
3.7 trên 6 phiếu

Người ta coi mỗi hình là một tập hợp điểm. Nếu P và Q là hai điểm phân biệt đã cho thì mỗi tập hợp điểm sau đây là hình nào? Hãy vẽ hình đó. H = {X| X là điểm P, hoặc X là điểm Q, hoặc X là điểm nằm cùng phía với Q đối với P}

Câu hỏi:

Người ta coi mỗi hình là một tập hợp điểm. Nếu P và Q là hai điểm phân biệt đã cho thì mỗi tập hợp điểm sau đây là hình nào? Hãy vẽ hình đó.

H = {X| X là điểm P, hoặc X là điểm Q, hoặc X là điểm nằm cùng phía với Q đối với P}

Lời giải:

H = {X| X là điểm P, hoặc X là điểm Q, hoặc X là điểm nằm cùng phía với Q đối với P} nên tập hợp H gồm điểm thuộc điểm gốc P hoặc các điểm cùng nằm về một phía.

Do đó, tập hợp H là tia PQ.

Ta có tia PQ, điểm X là điểm bất kỳ thuộc tia PQ. Chẳng hạn: cho điểm X nằm giữa hai điểm P và Q (như hình vẽ).

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan